Simpeler -Beter - Sneller

Lean Six Sigma Experts helpt organisaties om prestaties te verbeteren met Lean en Six Sigma. 


Bij Lean staat de klant centraal. Vanuit het perspectief van de klant worden verspillingen in het proces en het organisatiesysteem op structurele wijze geëlimineerd. Een van de speerpunten is om medewerkers anders te leren kijken naar hun werk. De medewerkers hebben het beste inzicht in hoe de processen verlopen en zijn daarom bij uitstek geschikt om deze processen optimaal te kunnen verbeteren.

Het verbeteren gebeurt aan de hand van kleine stapjes, waardoor uw mensen vaardigheden opbouwen om veranderingen door te voeren, zodat er continu verbetering plaatsvindt. Lean bouwt kwaliteit in bij de bron: de medewerkers krijgen speelruimte om het proces zelf – binnen heldere kaders – te optimaliseren en om de meeste waarde voor de klant te leveren.


Six Sigma is een data-gedreven verbetermethode, gericht op het vergroten van de kans dat critical-to-quality aspecten (CTQ’s) voldoen aan de specificaties. CTQ’s zijn meestal zaken die de klant cruciaal vindt, maar het kan ook gaan om aspecten die belangrijk zijn voor andere belanghebbenden of het milieu.

Voorwaarde is feitelijk alleen dat de kwaliteit van het betrokken product en/of proces meetbaar is of meetbaar gemaakt kan worden. Vervolgens worden dan de factoren die de kwaliteit het meeste beïnvloeden opgespoord en onder controle gebracht. Six Sigma verbeterprojecten zijn diepgaand en daardoor het meest geëigend als er geen voor de hand liggende oplossing is.

Consultancy

Wilt u gaan starten met continu verbeteren of bent u al actief op het gebied van Lean en Six Sigma? Wij overleggen graag met u wat de meest effectieve aanpak is voor uw organisatie en op welke wijze Lean Six Sigma Experts hieraan kan bijdragen.

Training

Zelf Lean Six Sigma projecten uitvoeren? Wij geloven in een Lean cultuur waarin we medewerkers trainen om echt samen te werken en continu te blijven verbeteren. Ons doel is uiteindelijk werkplezier vergroten en klanten blij maken.

Coaching

U weet wat Lean is, u ziet de voordelen ervan maar het lukt nog niet echt om het te implementeren. Lean lijkt zo makkelijk, maar de implementatie ervan blijft maatwerk. Persoonlijke coaching kan dan de oplossing zijn.

Gemba walk

Go to the Gemba! Een veel gebruikte kreet binnen Lean. De Gemba Walk is een activiteit waarbij het management een bezoek brengt aan de werkvloer ten behoeve van de identificatie van problemen, verspillingen en verbetermogelijkheden.

Quick scan

Een snelle analyse van de verbetermogelijkheden binnen uw organisatie? Met een Quick Scan stellen we samen vast welke punten in uw werkproces verbeterd kunnen worden en wat dit voor u op zal leveren.

Kaizen Sessies

Kaizen betekent in het Japans: voortdurende verbetering. Verbeteringen worden gerealiseerd door structurele veranderingen. Kaizen is eigenlijk een flow van verbeteringen, die richting geeft aan de weg naar de ideale situatie.